Programes educatius comunitaris

 

Sabem que el programes educatius comunitaris tenen una influència significativa en el desenvolupament d'infants i joves de manera que haurien de ser considerats per aquelles polítiques que pretenen assolir millores sostenibles a nivell educatiu i social. En aquest sentit, els programes educatius comunitaris es situen avui en el centre d'un debat interdisciplinari -educatiu, social, sanitari i polític- que té com a objectiu millorar els resultats educatius en el context social actual, agreujat per una crisi econòmica que afecta significativament a tots els sectors de la nostra societat. 

És per aquesta raó que volen fer una anàlisi de l'estat de la qüestió, per tenir eines i criteris per fer una crida de bones pràctiques, replicables i de referència a Catalunya i poder avançar en aquest tema clau en la comunitat educativa.

Directora de l'aliança Educació360