Via Universitària. Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris

 

Via Universitària, accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris” és una enquesta on‐line per saber qui i com són els estudiants universitaris.

La primera edició de l’enquesta es va fer en aliança amb la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) l’any 2015. Posteriorment, la XVU ha continuat amb el projecte, fent noves edicions de l’enquesta. Per accedir a la informació actualitzada, dirigiu-vos al web del projecte.

A la primera edició, van participar 19 universitats de 3 estats de l’arc mediterrany: Andorra, Espanya i França. Es volien respondre preguntes com: què volem conèixer de les trajectòries dels estudiants i pot contribuir a la millora de les polítiques universitàries? Tothom gaudeix de les mateixes oportunitats? Com podem millorar les condicions per a l’estudi en termes d’equitat? Com de diverses són les trajectòries universitària en l'actualitat? Podem construir‐ne una tipologia? Com és avui dia l’”ofici” de l’estudiant universitari? Com podem, en definitiva, fer avançar el sistema cap a una Universitat realment inclusiva i amb equitat participativa? 

L’enquesta és una font de dades àmplia i rigorosa, que aporta informació rellevant sobre la vida universitària en el marc de la XVU, sobre les característiques dels i de les estudiants i les condicions en les que es produeix el seu pas per la universitat. També és una eina poderosa per debatre sobre les decisions i orientacions de la política universitària i per definir les propostes, estratègies i polítiques en l’entorn de l’educació superior.

 

Socios/Patrocinadores
Aliances
Altres col·laboradors
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat d’Andorra, Universitat Abat Oliba CEU, Universitat de Lleida, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat d’Alacant, Universitat de Girona, Universitat Jaume I, Universitat Jaume I, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat de Perpinyà Via Domitia, Universitat Politècnica de València, Universitat de les Illes Balears, Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de València, Universitat Politècnica de Catalunya,