Projectes

Paraula clau

Aquest projecte vol fer una contribució decisiva al desplegament d’una estratègia de recerca i innovació educativa a Catalunya, a partir de la construcció d’una agenda de propostes clau construïda a partir del treball de prospectiva internacional, l’anàlisi del ecosistema d’innovació educativa català i la implicació de amb la comunitat.

Hackathon és un espai per buscar solucions creatives a reptes educatius i que es basa en la col·laboració i cocreació entre persones de diverses disciplines.