Projectes

Paraula clau

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones.

Quin és la situació actual de la Formació de persones adultes a Catalunya? Quines necessitats i reptes hi ha? Quines actuacions de millora calen?