Projectes

Paraula clau

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill i orientat a contribuir al debat sobre els objectius per a l’educació mundial post 2015, que es presentarà enguany a la UNESCO i a la comunitat internacional.

Hackathon és un espai per buscar solucions creatives a reptes educatius i que es basa en la col·laboració i cocreació entre persones de diverses disciplines.