L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016. Conclusions

En aquest darrer apartat es presenta una síntesi de les conclusions de les diferents aportacions incloses en aquest Anuari que les articula de manera integradora, tot i que cal deixar constància de la pluralitat de perspectives presentades pels diferents autors, particularment pel que fa a les propostes i orientacions de futur. En primer lloc, es documenten els canvis més importants en el context de l’educació observats durant aquest període, amb un particular èmfasi en la crisi econòmica, però també revisant l’evolució demogràfica del país, l’augment del nivell educatiu de la població adulta i, finalment, els conflictes amb l’Estat.

En segon lloc, es passa revista a les polítiques públiques en educació que s’han posat en pràctica i es revisen els ajustaments pressupostaris, el desplegament de la LEC i la implementació de polítiques específiques i focalitzades, que han constituït les prioritats durant aquests anys.

En tercer lloc, s’intenta presentar un balanç de quin ha estat el comportament del sistema durant aquest període, posant l’accent especialment en com els resultats educatius, en un sentit ampli, s’han vist afectats, o no, pels canvis contextuals i, en particular, per la crisi, i es proposa un intent d’explicació per a la imatge que en resulta. En quart lloc, s’enuncien els que, a la llum de les anàlisis contingudes en l’Anuari, es poden considerar els reptes encara pendents en matèria educativa a Catalunya; més concretament, s’analitzen la persistència de les desigualtats educatives, el miratge de la reducció de l’abandonament prematur i, en darrer lloc, la crisi del retorn de la inversió en educació en un context de subocupació.

Finalment, es presenten algunes propostes i recomanacions polítiques que, tenint en compte les anàlisis contingudes en l’Anuari i també les evidències d’altres països, permetrien aprofitar l’oportunitat d’un nou cicle de creixement econòmic per millorar la qualitat, l’equitat i la inclusió del sistema educatiu a Catalunya en línia amb el que preconitza l’agenda internacional del desenvolupament sostenible per al 2030.

Podeu consultar L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016 complet aquí.

Pàgines
70
Data
2017
ISBN
978-84-946591-3-3
Projecte
 
Conclusions. L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016
Novetat
Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd).
Etiquetes
Informació relacionada