Abandonament escolar, desescolarització i desafecció

37

Aquesta publicació és fruit de les Jornades sobre abandonament escolar, desescolarització i desafecció celebrades a Can Bordoi els dies 3 i 4 d'abril del 2003 amb l'objectiu d'aprofundir, contrastar i analitzar les causes i les situacions que provoques l'absentisme i la desafecció escolar. Aquestes jornades es van organitzar amb la col·laboració de la Fundació Freudenberg (Alemanya) i de la Fundació Presme (Catalunya) i pretenien aportar nous elements que ajudessin a orientar la millora de les polítiques educatives per combatre els processos de desafecció i d'absentisme que afecten molts nois i noies de Catalunya.

Pàgines
132
Data
2003