Acció per la prevenció del col.lectiu dels "sense sostre" a la ciutat de Barcelona

1091
Pàgines
46
Data
1998