Adolescents i dificultats socials a l'escola

13

Recull les reflexions de professionals que treballen en l'atenció educativa a adolescents en risc d'exclusió, i un seguit d'experiències innovadores que s'han aplicat en centres educatius amb alumnat de medis socialment desafavorits.

Pages
98
Date
2000