Andel: el model escandinau d'accés a l'habitatge

39

Aquest estudi pretén oferir una solució parcial i concreta que ajudi a diversificar l'oferta de l'habitatge, per tal de garantirne un accés fàcil a tothom, a partir del model escandinau andel de cooperatives d'habitatges. Països com Dinamarca, Noruega, Suècia i altres a Europa i fora d'Europa apliquen un model cooperatiu segons el qual la propietat dels habitatges sempre resideix en mans de la cooperativa d'habitatges i on els socis gaudeixen d'un dret d'ús indefinit amb un lloguer tou. Els socis mai podran ser propietaris dels habitatges on viuen.

Pàgines
74
Data
2004