Aportacions de la Fundació Jaume Bofill al projecte de llei de formació i qualificació

8

Aquest document pretén recollir les aportacions realitzades per un grup d'experts i professionals de l'àmbit de la Formació Professional al Projecte de Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. El document s'estructura en dos apartats diferenciats.

En primer lloc, alguns comentaris generals en relació a l'enfocament del projecte de llei, així com dels principals reptes de futur de la Formació Professional al nostre país. En segon lloc, s'han recollit les propostes de millora formulades pel grup d'experts agrupades a partir dels títols i capítols del projecte de llei. 

(només descarregable)

Pages
14
Date
2014
Project
Related Information