Aprenentatge servei i inclusió social

8

Aquesta guia explica com la metodologia educativa Aprenentage Servei es pot aplicar al procés d'inclusió social.

Fomentar processos d'inclusió social no és una responsabilitat aïllada dels agents especialitzats o de les polítiques socials, sino que requereix la implicació de tota la ciutadania en l'anàlisi crítica dels mecanismes d'exclusió i en la construcció de xarxes d'inclusió i reconeixement.

Els processos d'exclusió estan relacionats amb la injustícia i la manca d'accés a drets econòmics, socials i culturals. Es tracta d'un procés complex que té una dimensió estructural i econòmica, que es concreta en dificultats d'accés al mercat laboral i altres recursos educatius i socials; una dimensió contextual i territorial, relacionada amb les dificultats d'integració comunitària i la ruptura de les relacions familiars i socials, i una dimensió personal i subjectiva, que té a veure amb la ruptura de la comunicació, la dificultat per donar sentit a la pròpia vida i l'erosió de les capacitats personals (Garcia Roca, 2006).

Sovint es relaciona l'exclusió amb circumstàncies que culpabilitzen les persones per les seves històries de vida o les revictimitzen identificant-se amb els perfils poblacionals de risc. Una lectura que obliga les fortaleses i capacitats dels subjectes, construeix una imatge estereotipada de l'exclusió i no facilita la construcció de capital social.

Afavorir processos d'inclusió requereix doncs accions de caure estructural, contextual i individual: propostes orientades a enfortir un sistema social i econòmic més just i equitatiu, a facilitar la vinculació i la participació al territori, i a afavorir processos d'humanització i dignificació de les persones que viuen en situacions d'exclusió.

Podeu consultar altres guies d'Aprenentage Servei aquí.

Páginas
32
Data
2013
ISBN
978-84-940608-7-8
Programa
Información relacionada