Com cocrear nous usos de la biblioteca escolar?

Guia pràctica
77

La guia Com cocrear nous usos de la biblioteca escolar? Guia pràctica per dissenyar projectes senzills i concrets que facin avançar la biblioteca i la millora educativa del vostre centre està dividida en tres blocs: 

Bloc 1: Benvinguts a la Biblio(r)evolució!

Hi trobareu el marc conceptual i els principis inspiracionals de la guia, les evidències que sustenten el procés de transformació i els referents que us acompanyaran en moltes de les activitats proposades.

Bloc 2: Orientacions metodològiques

Hi trobareu exposat el funcionament de la proposta d’activitats, les diferents fases que configuren el procés, la descripció dels documents clau que anireu treballant durant les activitats, quin serà el paper de la mentoria en l’elaboració del vostre projecte i alguns consells que us ajudaran a fer del procés de cocreació un camí ple de reptes i de descobertes.

Bloc 3: Proposta d’activitats

Preparades? Aquí trobareu totes les activitats que us ajudaran a guiar el vostre propi itinerari de treball per tal que el procés de cocreació arribi a bon terme.

Pàgines
90
Data
2018
ISBN
978-84-947888-3-3
Projecte
 
Com cocrear nous usos de la biblioteca escolar?
Novetat