Presentació: Com millorar els vincles entre docents i famílies? L’experiència de l’escola Mas Masó de Salt

68

Presentació que acompanyava al seminari web: Com millorar els vincles entre els docents i les famílies. A través de l'experiència de l'escola Mas Masó de Salt, es deixa entreveure la poca participació de les famílies en les activitats escolars i la organització de tallers com a resposta d'aquest estudi.

Pàgines
8
Data
2015
Programa
Informació relacionada
Estratègies per fer reunions de nivell que ajudin a implicar les famílies i compartir el projecte de centre
21/09/2016
18:00h - 19:00h