Com podem afavorir l’aprenentatge a través dels espais educatius?

176

Presentació de Fanny Figueras  a la Jornada Nous Espais, Nous Aprenentatges.

Data
2019
Projecte