Com podem contruir una comunitat educativa amb la implicació de l'alumnat?

34

Investigacions dutes a terme arreu del món indiquen que el compromís dels alumnes amb el seu aprenentatge és important perquè està relacionat amb el seu desenvolupament personal i professional. Els estudiants que no es comprometen amb el seu procés d’aprenentatge tendeixen a aprendre a un ritme més lent i, per descomptat, a obtenir pitjors resultats. John Hattie, en el seu famós metaestudi de 2004 sobre els mètodes d’ensenyament efectius, destaca que la motivació i el compromís als centres educatius tenen un efecte més important en el rendiment dels estudiants que molts altres factors interns dels centres. En altres paraules, és una mena de clau de volta.

La recerca també mostra que a mesura que els alumnes es fan grans van perdent el compromís amb el seu procés d’aprenentatge. Com més temps passen els estudiants al centre educatiu menys compromís mostren. Pel que fa als infants de famílies desafavorides, estudis d’arreu del món han demostrat que la manca de compromís és un problema molt més greu. Per tant, els infants pobres, d’una família monoparental i d’una minoria ètnica, acostumen a tenir un nivell de compromís molt més baix que infants de famílies més afavorides. No obstant això, cal que ens plantegem la pregunta següent: què volem dir exactament amb compromís? Cal que distingim compromís amb l’aprenentatge de compromís amb l’escolarització?, perquè no vol dir el mateix.

Pàgines
24
Data
2014
ISBN
978-84-941361-3-9
Projecte
 
Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd).