Competències per a la vida en el lleure educatiu

90

L’Aliança Educació 360 vol reconèixer i posar en valor les oportunitats educatives i els entorns d’aprenentatge que es troben fora del sistema educatiu reglat. Entre ells, un dels més significatius per la seva dimensió quantitativa i qualitativa és el del lleure educatiu. L’Aliança també es proposa generar connexions entre temps, espais, aprenentatges i agents educatius que han viscut massa distants, entre el desconeixement o la indiferència.

El document que teniu a les vostres mans respon a aquesta voluntat de connexió i de parlar amb llenguatges comuns entre les persones compromeses amb la tasca educativa, tant des de l’àmbit laboral com des del voluntariat, des de les escoles i els instituts, el món familiar i el del lleure.

L’exercici realitzat ha consistit en identificar les competències transversals que infants i adolescents aprenen dins les activitats educatives més singulars del lleure educatiu. El marc referencial ha estat les macro competències definides per la UNESCO el 2018.

Aquesta publicació és una elaboració col·lectiva fruit d’un seminari en el què hi han participat persones vinculades a les diverses iniciatives de l’escoltisme, l’esplai i l’àmbit socioeducatiu de Catalunya. Ha estat coordinat per la Laura Campo i l’Àlex Muñoz, que n’ha assumit la redacció final. 

El document va dirigit en primer lloc, als monitors i monitores, als i les caps, i educadors i educadores del lleure educatiu amb la finalitat de sistematitzar, en clau d’aprenentatges competencials, allò que ja fan diàriament. També vol apropar-los i fer-los visibles a la resta d’agents educatius de la nostra societat, de manera especial, a les famílies i els equips docents de les escoles i instituts, prescriptors principals en la tasca d’orientació dels nois i noies en la seva vida més enllà de les aules.

Pàgines
46
Data
2019
ISBN
978-84-947887-3-4
Projecte
 
Competències per a la vida en el lleure educatiu
Novetat