Comunicació política i comportament electoral

21

En el context d'una democràcia jove com l'espanyola, és convenient de recordar d'entrada que "la democràcia és l'única forma de règim la legitimació de la qual implica necessàriament la comunicació" (J.G.Blumler). En les condicions actuals de desenvolupament social i cultural en el quadre de l'Estat del Benestar, la legitimació de la democràcia passa també a Catalunya obligatòriament per l'optimització complexa del sistema de comunicació de masses de què disposa aquesta societat política. Aquest volum vol ser una aportació en aquesta direcció.

Pàgines
190
Data
1998
ISBN
84-8334-000-3