Conclusions del Seminari: “Impacte de la inspecció educativa en el rendiment educatiu de l’alumnat”

Cicle ‘Què funciona en educació?’ Seminari: “L’impacte de la inspecció educativa en el rendiment educatiu de l’alumnat”

El model d’inspecció educativa a Catalunya està regulat pels articles 178 a 181 de la Llei d’Educació de Catalunya i inclou les funcions de supervisió, assessoria, avaluació de la funció docent i directiva, i de control dels centres i serveis educatius. Tot i així, tal com succeeix en la major part de sistemes educatius, fins al moment no s’ha avaluat l’efectivitat del model d’inspecció a l’hora d’influir en la qualitat educativa i el rendiment acadèmic de l’alumnat.

Pàgines
18
Data
2019
Projecte
 
Conclusions del Seminari: “Impacte de la inspecció educativa en el rendiment educatiu de l’alumnat”
Novetat