Continuar o abandonar. L'alumnat estranger a l'educació secundària

26

Anàlisi de la transició de l'alumnat d'origen immigrat de l'ESO als estudis secundaris postobligatoris a Catalunya. Dinàmiques de continuïtat detectades i factors que hi incideixen.

Pàgines
161
Data
2010
ISBN
978-84-693-0536-2