Nota de premsa: L'estat de l'educació a Catalunya. Presentació dels resultats i propostes de l’Anuari 2016

50

El sistema educatiu millora els seus resultats globals però ha de fer avenços significatius en equitat. Els problemes reals del sistema educatiu, situats lluny dels debats interessats sobre l'adoctrinament, continuen essent les desigualtats d'accés, la segregació escolar i l'abandonament educatiu prematur, en un context de baixa inversió en educació.

  • Invertir 1.500 milions € addicionals (fins igualar la mitjana espanyola) permetria superar greus problemes d’equitat del sistema educatiu català.
  • Gràcies a la resiliència del professorat, malgrat les retallades, els resultats educatius a Catalunya han millorat durant la crisi.
  • Garantir la gratuïtat efectiva de l’escolarització a l’alumnat en risc de pobresa costaria 112 milions d’euros.
Data
2017
Proyecto
Información relacionada