Costos biogràfics en la lluita pel benestar

4

Aquest llibre analitza d'una manera crítica i comprensiva els riscs d'exclusió social de diferents grups considerats especialment vulnerables en aquest escenari de canvis. Ho fa a partir de l'estudi biogràfic, ja que aquest permet situar-se en la cruïlla entre l'individu i la societat. Això obre un ventall de possibilitats per dur a terme una anàlisi sociològica de les trajectòries de vida d'individus en un context de canvi.

Pàgines
113
Data
2000
ISBN
84-8334-198-0