Créixer en família: Guia de 3-6 anys

Guia de 3-6 anys per a les dinamitzadores i els dinamitzadors
22

L'inici de la segona infància representa uns anys de consolidació dels aprenentatges bàsics que s'han iniciat durant l'etapa anterior. De sobte, els pares i les mares es troben davant seu una personeta molt activa, molt més autònoma, amb els seus propis raonaments, amb necessitat de qüestionar tot allò que ha après, i amb ganes de conèixer i explorar tot allò que l'envolta.

Aquesta necessitat d'explorar més enllà d'ell mateix i de la família a l’edat de tres anys, es veu satisfeta en bona mesura per l'inici de l'escolarització, ja que l'escola és un context ideal per fer-ho. Tot i així, la família continuarà essent el seu referent principal perquè li dóna seguretat i, per tant, és important que els pares i les mares tinguin sempre present que l'infant, vagi on vagi, porta dins de la seva “motxilla” la família, els costums i les actituds que viu a casa. Per a la criatura és el que coneix, per tant, és el seu món.

En aquesta franja d'edat, doncs, s'observa en les criatures una tendència a investigar, a fer preguntes i a imitar el seu entorn, sobretot a través del joc simbòlic, que esdevé un mitjà d'aprenentatge indispensable en aquesta etapa. També hi ha un ràpid desenvolupament del llenguatge, tant en la morfosintaxi com el vocabulari. En aquest aspecte, sovint els pares i les mares senten que els infants utilitzen expressions seves que els han sentit dir, però que les verbalitzen en moments inadequats.

L'infant de 3 a 6 anys és molt actiu perquè gràcies al moviment i a les accions que realitza arriba a un major coneixement del propi cos i de les seves possibilitats. Tot i així, una curiositat incansable per conèixer i les ganes d'experimentar fa que, a poc a poc, vagi millorant les habilitats motrius bàsiques. Amb la progressiva independència, va mostrant més coordinació a l'hora de saltar, córrer, pujar, baixar i reptar.

Al final de l'etapa, la majoria dels infants de 6 anys ja tenen una comprensió del món que els envolta i confegeixen la seva pròpia explicació a partir de les informacions que els adults els faciliten, però també de la pròpia vivència. Per tant, el repte dels pares i les mares en aquesta etapa serà prendre consciència que les experiències que posin a l'abast dels seus fills i les seves conductes i actituds són el model sobre el qual l’infant consolidarà els aprenentatges bàsics de l'etapa, i sobre els quals adquirirà, fora de l'entorn familiar, competència social.

Pàgines
46
Data
2013
Programa
 
Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd).