Crisi, descens social i xarxes de confiança

Anàlisi longitudinal del PaD (2008-2012)
26

La recerca analitza les trajectòries de classe, renda i estatus a partir d’una mostra longitudinal que ha resseguit els mateixos individus (1.530 enquestats) entre 2008-2012. Hem descobert que el 30% dels adults catalans entre 25 i 64 anys han estat desclassats patint un descens vulnerable que està molt segmentat pel nivell educatiu i de qualificació. 

El primer capítol fa una contextualització descriptiva i ordenada dels anys de la gran recessió fins l’actualitat (2008-2015). El segon capítol analitza l’impacte de la crisi en l’ascensor social inter-generacional (pares-fills) i en les trajectòries intra-generacionals entre 2008-2012. El tercer capítol estudia amb més deteniment les trajectòries de descens i desclassament. El quart capítol es centra en les trajectòries d’ascens enmig de la crisi on s'ha fet un focus a partir de les notes de selectivitat dels adults i la seva relació amb la mobilitat de trajectòria. El cinquè capítol analitza les xarxes familiars, amistat i de confiança per copsar com s’activen enmig de la crisi i quins grups socials en fan més ús. El capítol sisè està centrat en l’anàlisi de l’homofília o la inclinació a tenir com a amic principal a persones molt semblants a nosaltres. Suposa un indicador directe que ens permet mesurar fins quin punt les nostres relacions d’amistat tendeixen o no al mestissatge i la mixtura social.

Pages
93
Date
2016
ISBN
978-84-945263-6-7
Project
 
Crisi, descens social i xarxes de confiança
Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd).