De Pujol a Maragall (part 2)

Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes de 2003
1542
Pàgines
141
Data
2003