Dossier de premsa: El potencial de les famílies per canviar l'escola

Enquesta del projecte "Famílies amb Veu" a les AMPA
10

La implicació de pares i mares a l’escola té efectes positius en els resultats acadèmics però, té algun altre valor més enllà de l’acompanyament educatiu dels propis fills i filles? Milloren la qualitat de l’escola? Quins serveis proveeixen? L’AMPA com a fòrmula associativa de familiars d’alumnes a l’escola, és vigent avui? Quantes AMPA hi ha a Catalunya? Quantes famílies tenen associades? Aquestes famílies participen? Quina aportació fan les AMPA als centres educatius? I a les famílies? Què fan i què voldrien fer? Hi ha diferències entre les AMPA dels centres públics i les dels concertats? És cert que els equips directius tenen relacions conflictives amb les AMPA? Quina valoració fan els equips directius de la participació de les famílies? Reben per part de l’administració el suport que necessiten per a dur a terme la seva activitat? Volen les AMPA tenir major pes en la presa de decisions i en la gestió del sistema? Quin potencial de creixement tenen?

Pages
20
Date
2013
Project
Related Information
07/02/2013 - 18:30

Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa"

06/28/2013 - 14:15

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

L'associacionisme de pares i mares en l'horitzó 2025
11/20/2013 - 18:30

Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa"