Dossier de premsa. Els docents creuen que més autonomia de centre i la innovació milloren la qualitat educativa?

78

Les mesures per donar més autonomia als centres (organitzativa, pedagògica, de selecció d'equips...) i les dinàmiques d'innovació han emergit els darrers anys al sistema educatiu català com una necessitat per millorar l'aprenentatge. Ambdues generen debats intensos i sovint polaritzats. Això és propi de tota etapa de canvi inicial i, com en tota transició de model, hi ha diversitat de visions i en alguns casos polèmiques o controvèrsies sobre la bondat i les implicacions d'aquestes mesures.

Per aquest motiu en la segona edició de l'edubaròmetre hem preguntat a una mostra representativa de docents sobre aquestes qüestions, ja que és clau entendre com les valoren i quina utilitat els hi veuen per a la millora dels aprenentatges. Aquest és un important condicionant de la seva necessitat i d’allò que cal perquè l'administració educativa les implementi. D’altra banda, en un període de reinversió i d’intens debat sobre quines són les prioritats en les que s’han d’esmerçar els recursos, cal conèixer quines són les principals necessitats dels docents.

Pàgines
20
Data
2018
Projecte
 
Dossier de premsa. Els docents creuen que més autonomia de centre i la innovació milloren la qualitat educativa?
Novetat
Informació relacionada