Educació Avui. Indicadors i propostes de l'Anuari 2011

39

Un dels reptes principals que té plantejats avui l'educació en el nostre país és la millora dels resultats educatius, tant dels sistemes formals com ara l'escola, com dels sistemes no formals i informals, fortament interrelacionats. Mentre la crisi que estem sofrint posa en qüestió les estructures bàsiques del nostre model de benestar social i de progrés econòmic, l'educació fa de motor de mobilitat i cohesió socials, i es converteix en un pilar bàsic de la recuperació econòmica. Per aquest motiu no podem descuidar-la, ans al contrari, ens cal la coresponsabilitat dels diferents agents educatius, socials i econòmics per aconseguir millorar els resultats educatius. Aquest és un Informe Breu de L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2011. El treball complet està format per tres llibres:

1) L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2011, L'èxit educatiu a Catalunya.

2) Indicadors dels sistemes educatius i

3) El benestar als centres i en el professorat.

 

Pages
116
Date
2012
ISBN
978-84-940608-0-9