Educació, competències i mercat de treball

Els reptes de Catalunya a partir de l'estratègia de l'OCDE
42

Millorar els sistemes d'educació i formació, i vincular-los al mercat de treball aprofitant adequadament les competències de les persones són els grans reptes de les societats en matèria d'educació, formació i mercat de treball. Aquest informe presenta l'estratègia de l'OCDE en matèria de competències educatives, un marc d'anàlisi que ha permès detectar necessitats i proposar accions adaptades al context català.

Pages
84
Date
2013
ISBN
978-84-941361-3-9
Project
Related Information