Educació de persones adultes i immigració extracomunitària

16

Reflexionar i fer propostes sobre la formació de les persones adultes immigrades suposa reflexionar sobre la formació de persones adultes en general. Parlar de característiques de la immigració adulta sembla pressuposar una certa homogeneïtat del col·lectiu immigrat que és incerta, inexistent.

Pages
48
Date
2000