Educació i comunitat. Reflexions a l'entorn del treball integrat dels agents educatius

48

En els darrers anys, la comunitat educativa ha començat a fer explícita la dificultat de l'escola per fer front, tota sola, als reptes de la societat actual. Algunes recerques i experiències han demostrat que el treball educatiu integrat i coordinat de tots els agents del territori és una via molt eficaç que caldrà enfortir en el futur.

Pàgines
180
Data
2006