Educació i mobilitat social a Catalunya

71

Anàlisi de la mobilitat social del període comprès entre 1955 i 2005 (volum 1), i actualització amb dades del 2009 (volum 2). L'estudi desmenteix el tòpic d'una societat catalana tancada rígida i classista i mostra uns índexs alts de mobilitat; posa en evidència la importància de l'educació com a principal factor reductor del classisme d'origen, i constata com la crisi econòmica estén el risc de descens a totes les cohorts d'edat.

Podeu consultar el dossier de premsa de la presentació de l'informe i la presentació o resum executiu. Al número 79 de la mateixa col·lecció, Crisi, trajectòries socials i educació. Anàlisi longitudinal del PAD (2003-2009), els autors reprenen l'anàlisi de la mobilitat social amb les dades del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD), per analitzar amb més detall com, amb l'esclat de la crisi es frena l'ascensor social, s'empobreix i es vulnerabilitza gran part de la societat catalana.

L'Informe Breu 41 Crisi, desigualtats i benestar vulnerable. Anàlisi longitudinal del pAD (2003-2009) sintetitza els principals resultats dels tres volums de la col·lecció Polítiques en els que s'ha analitzat la mobilitat social i el paper de l'educació.

Pages
330
Date
2010
ISBN
978-84-85557-81-3
Project