Educadors i educadores de carrer: de l'opció ideològica a l'opció tecnicometodològica

20

Aquest document ha estat escrit a partir de les aportacions de dos seminaris realitzats el 29 de març i el 3 de maig de 2000 a la Fundació Jaume Bofill. Un objectiu concret ha marcat les sessions del seminari: poder objectivar una metodologia de treball. És a dir, demostrar tècnicament que en certs contextos o es treballa així o difícilment s'assoliran els canvis desitjats i, per tant, desvincular aquest tipus de treball de certes opcions ideològiques o personals que tradicionalment se li han associat.

Pàgines
108
Data
2001