El centre com a eix de la millora del sistema educatiu

Capítol 5. Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari 2018
86

La millora del sistema educatiu és una finalitat de qualsevol govern en la majoria de països del nostre entorn. Hom confia en l’educació per assolir una societat més cohesionada, per desenvolupar la personalitat de la ciutadania (de l’actual i de la futura), per donar resposta als reptes que planteja la societat del coneixement (econòmics, socials i culturals) o per aconseguir altres aspiracions ben legítimes.

El sistema educatiu és un focus d’interès per a moltes de les nostres societats, tot i que sovint les demandes que hom li formula siguin contradictòries amb altres tendències de la mateixa societat. Moltes vegades no hi ha coherència entre el que hom demana a l’escola i el que la societat mostra com a tendències dominants. Però encara més greu és el fet que es demani a l’educació formal uns resultats i no se li proporcionin els recursos per assolir-los. A l’escola li ha tocat sovint dilucidar aquestes i altres contradiccions i tirar endavant com pugui la seva missió fonamental: educar els infants i joves de la societat.

 

 

Páginas
78
Data
2019
ISBN
978-84-947887-5-8
Proyecto
 
El centre com a eix de la millora del sistema educatiu
Novetat
Información relacionada