El heavy metal a Barcelona: aportacions a l'estudi d'una música popular

998

PROMOTORS: Departament d'Història de l'art de la Universitat de Barcelona (UB)

Pàgines
362
Data
1997