El paper dels experts en els moviments ambientalistes a Catalunya

45

La industrialització i modernització de les societats occidentals han creat un món on el malestar i la protesta contra les seves causes requereixen capacitats cientificotècniques i coneixements jurídics -entre altres- que no tothom té. Aquesta dimensió dels moviments populars s'intueix a primera vista, però no ha estat objecte de gaires estudis sociològics. El propòsit d'aquesta recerca és aproximar-se a aquest fenomen.

Pàgines
179
Data
2005