El partenariat

Com desenvolupar una aliança Magnet
43

El programa Magnet proposa una relació de partenariat entre un centre educatiu i una institució de referència en un àmbit de coneixement. Mitjançant l’aliança es pretén assolir un objectiu fonamental: desplegar un projecte educatiu de qualitat que sigui atractiu per a les famílies, que esdevingui un referent en el territori i, al mateix temps, que contribueixi a millorar l’èxit acadèmic de l’alumnat.

A partir d’un eix vertebrador relacionat amb l’àmbit de coneixement de la institució s’articula i es desenvolupa un projecte d’innovació compartit.

És per això que ambdues parts han de col·laborar, establir els acords i realitzar les accions necessàries per impulsar el projecte.

Només és possible portar a la pràctica una iniciativa educativa d’aquestes característiques de forma cooperativa; per tant, resulta imprescindible construir un vincle sòlid i propiciar una relació fluida entre les dues parts.

Aquest capítol forma part del llibre Aliances per a l'èxit educatiu: Orientacions per desenvolupar un projecte Magnet (Barcelona:Fundació Jaume Bofill, juny de 2016), que és un recull d'orientacions, idees i exemples a partir de l'experiència dels centres educatius que han participat en la fase pilot del programa Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu.

Data
2016
Programa
 
Aliances per a l’èxit educatiu. Orientacions per desenvolupar un projecte Magnet
Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd).
Informació relacionada
Estratègies per fer reunions de nivell que ajudin a implicar les famílies i compartir el projecte de centre
21/09/2016
18:00h - 19:00h
3a Jornada d'Intercanvi d'experiències Magnet
29/06/2016
09:30h - 16:00h
09/06/2015
18:00h - 19:00h