El professorat i el Sistema Educatiu Català. Propostes per al debat

62

El debat sobre la funció pública docent és, avui, una prioritat en les agendes dels membres que conformen la comunitat educativa. Així es va palesar en les sessions de treball del Seminari sobre El professorat i el Sistema Educatiu Català. Propostes per al debat, i per aquest motiu s'ha elaborat aquest llibre amb la tasca realitzada. Aquesta publicació consta de dues parts. En la primera s'analitzen i s'elaboren una sèrie de propostes relatives als àmbits que es consideren decisoris en la conformació i el funcionament del sistema educatiu català: el professorat i la professió docent, el centre i la cultura docent, i la funció pública. La segona part recull les ponències de diferents experts que van nodrir la discussió i el debat del Seminari.

Pàgines
360
Data
2008
ISBN
978-84-8334-885-7