El reagrupament familiar a Catalunya, una aproximació quantitativa

23

Amb la caiguda generalitzada dels fluxos migratoris al llarg del 2008, el reagrupament familiar ha guanyat pes com a via d'entrada al nostre país. Les dinàmiques de reagrupament depenen en bona mesura de les característiques de gènere i edat de les diferents nacionalitats. Conèixer-ne les tendències és fonamental per preveure i dissenyar polítiques, serveis i recursos públics.

Pàgines
92
Data
2010
ISBN
978-84-692-8956-3