Els consells veïnals i sectorials de Sitges, una experiència d'agenda 21

31

Aquesta experiència, desenvolupada a Sitges, s'enfoca cap a una redefinició i aprofundiment de la democràcia i busca la corresponsabilització i un cert grau d'autoorganització de la població. El projecte s'ha anomenat Sistema de Gestió per a la Sostenibilitat de Sitges (SGS). Aquest informe es focalitza, bàsicament, en l'estructura participativa d'aquest projecte.

Pàgines
56
Data
2003