Els imams de Catalunya: rols, expectatives i propostes de formació

5

Aquest informe vol donar un primer pas per obrir un debat respecte l'estatut dels imams a Catalunya, un debat que reclama rigor en els arguments i en els compromisos ciutadans entre els actors comunitaris, polítics, socials, mediàtics i acadèmics. Ofereix el resultat d'un seminari celebrat els dies 8 i 15 de gener de 2007 a l'Aula Provença de la Fundació Jaume Bofill, amb la participació d'una vintena d'experts.

Pàgines
69
Data
2007
ISBN
978-84-8334-825-3