Presentació: Els objectius de l’EFA... ens plantegen reptes a tothom?

Informe global de seguiment de la iniciativa Educació per a tothom 2000-2015
71

Presentació de Marta Soler sobre el nou informe de la UNESCO. "Educació per tothom 2000-2015 que es va presentar el 7 de Maig de 2015 a l'acte: Presentació del nou informe de la UNESCO “Educació per tothom"

Pàgines
16
Data
2015
Projecte