Els pilars de l'educació del futur

1

Conferència pronunciada el dia 20 d'octubre de 2003 en el marc dels Debats d'Educació.

Pages
22
Date
2005
Project
Aliances
Altres col·laboradors
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Diari AVUI