Què hem aconseguit? Què hem après? Escola Nova 21

Recull els 3 anys de programa en dades i cronologia i incorpora una nota de balanç. Inclou, també, un avanç dels primers resultats de l’avaluació.

Date
2019
Programa