Informe del projecte. Escolaritat i convivència a la ciutat de Valls

1617

El projecte Escolaritat i convivència a Valls és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Valls i la Fundació Jaume Bofill. L'estudi neix de la inquietud de l'Ajuntament de Valls per respondre a la distribució desigual de l'alumnat en els centres educatius de la ciutat i la voluntat de millorar la planificació educativa. Valls, com molts altres pobles i ciutats de Catalunya, ha viscut fortes onades migratòries que han fet que en els darrers deu anys s'hagi hagut d'escolaritzar i integrar una elevada quantitat de població nouvinguda. Abans de prendre decisions de política educativa, l'Ajuntament de Valls ha tingut la determinació d'objectivar dades i escoltar els diferents actors implicats.

Pàgines
174
Data
2011
Programa