Estructura social i desigualtats a Catalunya

46

Aquests dos volums són un recull ampli i divers de les principals anàlisis elaborades a partir de l'exploració de la primera onada del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD), enquesta longitudinal per a l'estudi de l'estructura i les desigualtats socials a Catalunya impulsada per la Fundació Jaume Bofill. L'amplitud de temes que aborda l'enquesta, tot combinant el nivell de llar amb l'individual, ha permès anàlisis d'àmbits específics (treball, habitatge, llengua, salut, ingressos, educació) així com anàlisis transversals (estudi de les classes socials, la joventut, els fills).

Autors
Fundació Jaume Bofill (compilador)
Pàgines
844
Data
2005
ISBN
84-8334-656-7
Projecte