Finançament dels partits polítics

20

Aquest llibre és el resultat del seminari que es va realitzar la primavera de 1997 a la Torre de Can Bordoi. S'inicia amb el treball presentat pels professors Clara Riba i Albert Padró que és fruit d'una recerca encarregada per la Fundació Jaume Bofill on s'analitza la situació en onze països europeus. Els autors revisen els mecanismes públics i privats de finançament dels partits polítics, les regulacions i els controls existents, tot centrant-se en l'àmbit ordinari de l'activitat dels partits i en les campanyes electorals. El llibre recull també les aportacions dels Catedràtics Marc Carrillo i Roberto L. Blanco Valdés i, en la seva última part, reprodueix el contingut del debat en el qual van participar els responsables de finances de totes les formacions polítiques parlamentàries, representants d´entitats financeres i del sector empresarial, i experts universitaris.

Pàgines
110
Data
1997
ISBN
84-89622-78-7