Governabilitat i Universitat pública: Anàlisi i Proposta

968

PROMOTORS: Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Pàgines
88
Data
1995