Granollers participa! Quina ciutat vols? Informe del procés

29

En el marc del procés d'adequació del POUM, l'Ajuntament de Granollers va impulsar el procés de participació ciutadana "Granollers participa. Quina ciutat vols?". El procés de consulta es va concebir en dues fases. La primera es va basar en una doble consulta d'arrel quatitativa mitjançant una enquesta ciutadana per detectar els aspectes urbanístics de la ciutat que més preocupaven als ciutadans. La segona es vertebrava a través de dos espais de participació: uns tallers participatius dirigits a agents socials, econòmics i tècnics del municipi i uns Consells Ciutadans.

Pàgines
110
Data
2003
Informació relacionada