Presentació: II Jornades Educació Avui. Alternatives d'aprenentatge i orientació per als adults.

23

La crisi econòmica dels darrers anys, les reformes estructurals i els canvis al cap del Govern de la Generalitat de Catalunya han estat factors de transformació social i política determinants, als quals han hagut de fer front les institucions educatives. En aquest context, "L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013" aporta elements per comprendre l'evolució de l'educació al nostre país i les seves principals cruïlles i tendències.

Xavier Martínez-Celorrio (professor de Sociologia de l'Educació i investigador del grup de recerca CRIT de la UB), Pau Miret (demògraf i investigador del departament de Geografia de la UAB i al Centre d'Estudis Demogràfics), Albert Sangrà (sistemes oberts de formació de la UOC) i Jordi Roca (director de l'operativa de formació de Barcelona Activa) reflexionen al voltant de les Alternatives d'aprenentatge i orientació per als adults. 

Pages
20
Date
2014
Project
Related Information